Waar staan we voor?

Het oudercomité Karmelieten begon in 1955 en onze leden zijn een groep enthousiaste ouders van leerlingen uit de kleuter- en lagere afdeling, de Mozaïek (buitengewoon onderwijs) en de middelbare afdeling.

Wij werken, samen met het schoolteam en de directie, actief mee aan allerlei projecten. Dit doen we met suggesties en met daden!

Iedere ouder die zich wil engageren, wordt met plezier opgenomen in het oudercomité. Door deze goede samenwerking kunnen wij doelen bereiken ten voordele van alle kinderen van het Karmelieten!

Onze missie

Participatie

Tijdens het schooljaar komen we een 5-tal keer samen met de directies en de afgevaardigden van de leerkrachten. Een ideaal moment om informatie uit te wisselen, suggesties te doen, vragen te stellen, …

Helpende handen

Jaarlijks organiseert het oudercomité een aantal activiteiten en steken enthousiaste ouders de handen uit de mouwen.

De opbrengst van deze activiteiten gaat integraal naar de kinderen van de school.

Financiële ondersteuning

We zorgen voor financiële ondersteuning voor activiteiten die de leerlingen ten goede komen.